B  Járműkategória

Személygépkocsi és kistehergépkocsi

 

A “B” kategóriával a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kis tehergépkocsi is. Az ilyen gépkocsival, “B” kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot. Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak “B” kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két feltételnek kell teljesülnie:

 

Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak “B” kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két feltételnek kell teljesülnie:

a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét, és

az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot.

Ez a vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.
Még milyen jármű vezetésére jogosít?

A “B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

Részletek

A járművezetői engedély megszerzésének feltételei:

  • 17 éves
  • egészségügyi alkalmasság, (legalább eü. 1.)
  • a tanfolyamot elvégezte és sikeres hatósági vizsgát tett
  • alapfokú iskolai végzettség
  • közúti elsősegélynyújtó vizsga megléte
A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

  • 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
  • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
  • közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
  • alapfokú végzettségét igazolja

Tanfolyam tárgyai:

Elmélet:

Közlekedési ismeretek

Járművezetés elmélete

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

Elmélet összesen: 22 óra

Gyakorlat:

Óra

Alapoktatás

Óra

Városi vezetés

Óra

Országúti vezetés

Óra

Éjszakai vezetés

+1 óra Vizsga F

Gyakorlat összesen: 30 óra

Jelentkezz üzenetben